Pedagogik


Bedömningsstöd i ettan införs till sommaren

PEDAGOGIK. Riksdagen har beslutat att Skolverket ska ta fram bedömningsstöd för årskurs 1. Stödet ska finnas på plats den 1 juli nästa år och ska vara obligatoriskt.

Fler reformer om fjärrundervisning på gång

PEDAGOGIK. Regeringens förslag om fjärrundervisning vann när riksdagen beslutade. Men både regering och riksdag vill gå vidare med reformerna på detta område.