Medborgerlig samling


Medborgerlig samling: Hög tid att välja väg i EU-politiken

Medborgerlig samling: Hög tid att välja väg i EU-politiken

DEBATT. Den största delen av EU-budgeten går till utjämningspolitik som syftar till att utradera skillnaderna mellan olika medlemsländer, något som knappast är av intresse för vårt land. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort, skriver Medborgerlig samling.

Mest lästa debatterna 2019

Mest lästa debatterna 2019

TOPPLISTA. När riksdagsledamöter från olika partier gick samman för att reformera monarkin gav det resultat. Debatten blev Altinget Rikspolitiks mest lästa under året. Även teman som myndighetsnedläggning och skatter gick hem. Läs hela tio-i-topp-listan.

MED: Exit lättare sagt än gjort

MED: Exit lättare sagt än gjort

DEBATT.  Brexit visar på vikten av ett verklighetsförankrad EU-politik. Vi kräver ett stopp för den fortsatta marschen mot ett Europas förenta stater, skriver Lennart Göranson (MED).