Ungdomsförbunden

Det här satsar ungdomsbossarna på 2018

Det här satsar ungdomsbossarna på 2018

VAL. De flesta av ungdomsförbundens ordförande vill ta plats i riksdagen nästa år och för några ser chanserna goda ut. Men Muf:s ordförande väljer en annan väg.