Grön ungdom


"Ungdomsförbund spelar i en egen liga"

DEBATT. Att engagera sig i ett ungdomsförbund är en lagsport, och i dag är det allt fler som spelar i en annan liga. Det tyder på demokratins och politikens brister, men även dess framgångar. Det skriver Clara Popenoe Thor, Grön ungdom.

Kontroversiella frågor på agendan när Grön ungdom möts

Kontroversiella frågor på agendan när Grön ungdom möts

RIKSÅRSMÖTE. I helgen ska drygt 100 politiska förslag behandlas under Grön ungdoms riksårsmöte. En del av dem går emot moderpartiets linje och kan ses som kontroversiella.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"