Ungsvenskarna SDU


SDU: Partier och ungdomsförbund har en hemläxa att göra

SDU: Partier och ungdomsförbund har en hemläxa att göra

DEBATT. Vi måste alla göra vårt yttersta för att bibehålla samhällsintresset bland ungdomar och säkerställa att det i högre utsträckning än i dag kanaliseras genom ett formellt politiskt engagemang. Det skriver Ungsvenskarnas ledning.