Partiutspel


M vill bilda majoritet för strängare migrationspolitik

M vill bilda majoritet för strängare migrationspolitik

PARTILINJE. Moderaterna vill påverka regeringen till en strängare migrationspolitik, skärpt lag och ordning samt mer kärnkraft. Partiet öppnar för ökat samarbete med SD, L och KD. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

LOKALT. Ann-Sofie Hermansson (S) är sedan tidigare avsatt som gruppledare. Tidigare ministern Anna Johansson (S) har nu meddelat att hon avgår som ordförande för partidistriktet i Göteborg.