EU


Medborgerlig samling: Hög tid att välja väg i EU-politiken

Medborgerlig samling: Hög tid att välja väg i EU-politiken

DEBATT. Den största delen av EU-budgeten går till utjämningspolitik som syftar till att utradera skillnaderna mellan olika medlemsländer, något som knappast är av intresse för vårt land. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort, skriver Medborgerlig samling.

MP: Vi vill se en EU-budget för klimatet och demokratin

MP: Vi vill se en EU-budget för klimatet och demokratin

DEBATT. När förhandlingarna om EU-budgeten nu går in i sitt slutskede måste den svenska regeringen stå på sig. Den här budgeten kommer att styra EU:s arbete i sju år framåt, skriver MP:s tre EU-parlamentariker och MP:s ledamot i EU-nämnden.