Saco


Saco-S trappar upp striden om omlokalisering

Saco-S trappar upp striden om omlokalisering

ARBETSLIV. Saco-S, som organiserar statligt anställda, kräver bättre villkor för myndighetspersonal som drabbas av regeringens beslut om flyttningar av myndigheter.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"