Skolinspektionen


Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

DISKRIMINERING. Skolinspektionen föreslås få ett samlat ansvar för alla diskrimineringsfrågor i skolan och ska överta vissa av DO:s uppgifter. Det är ett av de förslag som utredaren Anna-Karin Lund presenterar.

Matematisk problemlösning sällsynt i gymnasiet

MATEMATIK. En ny granskning som Skolinspektionen gjort visar att elever riskerar att bli utan kunskaper i problemlösning som de behöver för framtida studier och yrkesliv. Detta för att gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram för sällan ger utrymme till matematiska resonemang.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"