Skolverket


Bättre uppföljning ska minska skolket

Bättre uppföljning ska minska skolket

UTREDNING. Det finns ingen tydlig definition för hur mycket frånvaro i skolan som är problematisk. Regeringens särskilda utredare tycker att det behövs ett förtydligande i skollagen om vem som bär ansvaret att utreda elevers problematiska frånvaro.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Malmö får mest pengar för mottagande av nyanlända barn

STATSBIDRAG. De åtta kommuner som tagit emot flest nyanlända barn och ungdomar sett till sitt totala elevunderlag får dela på 100 miljoner i statsbidrag från Skolverket. Mest får Malmö: 34,2 miljoner kronor. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Propp om betyg från fyran klar

BETYG. Under torsdagen beslutade regeringen om propositionen för försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra i 100 skolor runt om i landet. Propositionen bygger på en överenskommelse med allianspartierna men har trots det väckt kritik från Moderaterna.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"