Grön skatteväxling


Bolund: Kilometerskatten kommer i höst

Bolund: Kilometerskatten kommer i höst

KORTNYTT. Regeringen planerar att lägga fram ett lagförslag med en kilometerskatt i höst, enligt finansmarknadsminister Per Bolunds (MP) besked till Altinget.

Debatt:

Debatt: "Regeringens flygskatt lyfter inte"

KLIMAT. Regeringen väljer att gå trotsa riksdagens vilja och införa en – i princip verkningslös – flygskatt i höstens budget. Det finns betydligt bättre sätt att få ett klimatsmart flyg, vilket branschen både har mål för och jobbar med, skriver Centerns Rickard Nordin och Anders Åkesson.

Regeringen springer förbi egen utredning om värmeskatt

ENERGI. Regeringen har inte tålamod att vänta på sin egen utredning om kompletterande styrmedel för sektorer inom EU:s utsläppshandel. Både Moderaterna och branschen är kritiska till höjningen av koldioxidskatten för värme.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"