Civilsamhälle


Alice Bah Kuhnke vill ha likriktat demokratikriterium

Alice Bah Kuhnke vill ha likriktat demokratikriterium

CIVILSAMHÄLLET. Ett 30-tal myndigheter delar ut pengar till ideella organisationer. Men villkoren för pengar är spretiga. Nu vill regeringen göra de demokratiska villkoren för bidragsgivning mer likriktade.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

MUCF behöver skärpa bidragskontrollen

KORTNYTT. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har inte tillräcklig kontroll på bidragen. Det riskerar felaktiga bidragsgivningar, varnar Statskontoret i en analys.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"