Bistånd


Svenska kyrkan: Sex förslag till partierna om biståndspolitiken

Svenska kyrkan: Sex förslag till partierna om biståndspolitiken

DEBATT. Sveriges nästa regering måste säkerställa ett avpolitiserat bistånd och verka för att detta dessutom efterföljs inom EU, där denna utveckling nu går åt fel håll. Det skriver Svenska kyrkans Erik Lysén som lägger fram sex förslag till partierna om biståndet. 

Sverige bidrar till WHO:s krisfond

KORTNYTT. Regeringen beslutar att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Sverige kvar i biståndstoppen

INTERNATIONELLT. Sverige är ett av de EU-länder som avsätter mest i bistånd som andel av BNI. Detta framgår av ny statistik från OECD:s biståndskommitté DAC, som regeringen hänvisar till.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"