Bistånd


Statsvetare: Biståndet behöver mer byråkrati

Statsvetare: Biståndet behöver mer byråkrati

FÖRVALTNING. Statsvetaren Daniel Tarschys menar att uppdelningen i förvaltnings- och sakanslag till Sida ger sämre kvalitet för svenska biståndspengar. Han anser att den till och med kan vara skadlig.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Svenska kyrkan: Sex förslag till partierna om biståndspolitiken

Svenska kyrkan: Sex förslag till partierna om biståndspolitiken

DEBATT. Sveriges nästa regering måste säkerställa ett avpolitiserat bistånd och verka för att detta dessutom efterföljs inom EU, där denna utveckling nu går åt fel håll. Det skriver Svenska kyrkans Erik Lysén som lägger fram sex förslag till partierna om biståndet. 

Sverige bidrar till WHO:s krisfond

KORTNYTT. Regeringen beslutar att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"