Integritet


MP: Integriteten behöver skyddas

MP: Integriteten behöver skyddas

REPLIK. Dataskyddsförordningen och ePrivacy-förordningen reglerar olika saker. Det finns ingen anledning att bromsa när det finns luckor som behövs täppas igen, skriver Max Andersson (MP) i en replik till Per Nygårds på IT & Telekomföretagen.

Minister: Google och Facebook måste ta större ansvar

Minister: Google och Facebook måste ta större ansvar

PÅVERKAN. Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) menar att det är rimligt att Google och Facebook tar ett större ansvar för vad som sprids i deras kanaler. Om de inte gör något själva vill han se lagstiftning.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

MP håller fast vid myndighet för integritet

KONTROLL. Miljöpartiet anser att det bästa vore att samla ansvaret för skyddet av den personliga integriteten hos en särskild myndighet. Men nyligen avvisade regeringens utredare de planerna.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"