Presstöd


Presstöd: 120 miljoner i nya stödformer

MEDIER. För år 2020 kommer det att finnas 120 miljoner att dela på i de nya formerna för presstöd för innovation och lokal journalistik, uppskattar regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Andra gången politikerna tvärnitar om presstödet

Andra gången politikerna tvärnitar om presstödet

ANALYS. För andra gången stoppar politikerna förslag som skulle kunna ha gjort presstödet innovativt. I stället blir merparten av presstödet konserverande.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"