Rehabilitering


Åldersgränsen för sjukersättningen sänks till 19 år

SOCIALFÖRSÄKRING. Regeringen förbereder ett lagförslag om att sänka åldersgränsen för att få sjukersättning (förtidspension) från dagens 30 år till 19 år.  

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"