Löner


MP-ledamöter: Tillsätt en utredning om basinkomst

MP-ledamöter: Tillsätt en utredning om basinkomst

DEBATT. Basinkomst skulle innebära att ingen behöver gå med på vilka löner eller arbetsvillkor som helst. Vi vill se en statlig utredning som kommer med förslag på hur ett system med basinkomst kan se ut, skriver Rebecka Le Moine och Mats Berglund (MP).

Lönekartläggningar ska ske årligen

JÄMSTÄLLDHET. Lönekartläggningar ska genomföras varje år istället för vart tredje, har riksdagen beslutat. Det kommer att slå hårt mot småföretagen befarar tre av allianspartierna. Men Liberalerna ser större risker med att jämställdhetsarbetet hamnar på efterkälken.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
L:

L: "Företagande istället för infrastrukturprojekt à la sovjet"

DEBATT. Sverige behöver mer företagande och inte infrastrukturprojekt à la Sovjet. Startjobben och lägre trösklar in på arbetsmarknaden är vägen framåt om Sverige ska fortsätta att vara ett modernt välfärdsland, skriver Liberalernas näringspolitiska talesperson Said Abdu.