Vänsterpartiet


V-ledamöter: Höjda arvoden sticker extra mycket i ögonen nu

V-ledamöter: Höjda arvoden sticker extra mycket i ögonen nu

DEBATT. De ekonomiska klyftorna ökar. Samtidigt höjs ministrars och riksdagsledamöternas arvoden ytterligare. Det är inte rimligt. Vi vill ha ett Sverige som fungerar för alla, inte bara de rikaste. Det skriver Mia Sydow Mölleby och Jessica Wetterling (V).

Hallå där Gudrun Nordborg (V) – Sveriges färskaste riksdagsledamot

Hallå där Gudrun Nordborg (V) – Sveriges färskaste riksdagsledamot

HALLÅ DÄR. Gudrun Nordborg (V), 74 år från Umeå, har tagit över Jonas Sjöstedt plats i riksdagen efter att denne har lämnat riksdagen och slutat som partiledare för Vänsterpartiet. Nordborg vill jobba med frågor som berör klass, kön och antirasism.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"