Upphandling


Debatt: Alla måste ta steg framåt i antikorruptionsarbetet

Debatt: Alla måste ta steg framåt i antikorruptionsarbetet

DEBATT. Coronapandemin är en hård prövning för den offentliga sektorn med press på brådskande upphandlingar och stora utbetalningar av stöd. Detta förstärker anledningen att vara vaksam för korruption, skriver generalsekreteraren för Institutet mot mutor.

Lagrådet: Nya krav vid upphandling skadar småföretag

Lagrådet: Nya krav vid upphandling skadar småföretag

UPPHANDLING. Regeringen vill införa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Men Lagrådet anser att förslaget är krångligt, svårtillämpat och att småföretag riskerar att diskrimineras.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Enhetligare och striktare villkor vid upphandling

FÖRVALTNING. Nya lagar om arbetsvillkor och en ny myndighet. Offentliga upphandlingar kommer att genomgå stora förändringar framöver.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"