Arbetsrätt


Mötesplanering ska ta hänsyn till sjöfolk

TILL SJÖSS.Lagen om europeiska företagsråd ändras för att öka möjligheter för personer med befattning ombord på fartyg kan vara med.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"