Fastigheter


M säger nej till återinförd fastighetsskatt

M säger nej till återinförd fastighetsskatt

REALPOLITIK. En rapport från finanspolitiska rådet föreslog nyligen en återinförd fastighetsskatt för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Men Moderaterna menar att det inte går att genomföra.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Tydligare om ersättning för mark

FASTIGHET. Riksdagen har beslutat om nya ersättningsregler i de fall där rätten till en gemensam anläggning, exempelvis en väg eller ett grönområde, ändras.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Ledning får dras på tomträtt

MARK. Rätten att dra ledningar över annans mark ska även gälla tomträtter. Det har riksdagen beslutat.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"