Centerpartiet

Per Åsling: Myndigheterna kostar onödigt mycket

Per Åsling: Myndigheterna kostar onödigt mycket

FÖRVALTNING. Per Åsling (C) anser att de statliga myndigheterna kostar för mycket då de är koncentrerade till storstadsområdena.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik
Alla från S tycker lika – miljöpartister olika

Alla från S tycker lika – miljöpartister olika

EU-PARLAMENTARIKER. De flesta svenska EU-parlamentariker vill dra in EU-stöd till länder som inte tar emot flyktingar. Några få tycker inte att Sverige gynnas av att vara med i EU och två vill driva in EU-skatter. Det visar Altingets enkät med de svenska ledamöterna. Den visar också att socialdemokraterna tycker lika om allt medan miljöpartisterna har vitt skilda åsikter i sakfrågor.