Centerpartiet

C har färre utländska riksdagskandidater än SD

KORTNYTT. Endast 10 procent av Centerpartiets riksdagskandidater har utländsk bakgrund. Det gör C till det riksdagsparti som har lägst procentuellt antal riksdagskandidater med utländsk bakgrund.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik

C: Fasa ut engångsartiklar i plast

KORTNYTT. Engångsartiklar i plast ska fasas ut för att minska nedskräpning, föreslår Centerpartiet. 

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik
Centerveteraner kämpar för riksdagsöverlevnad

Centerveteraner kämpar för riksdagsöverlevnad

LISTKAMP. Alla Centerpartiets riksdagsledamöter utom en vill fortsätta. Men för de båda veteranerna Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson ser utgångsläget bekymmersamt ut.