Offentlighetsprincipen


Riksdagens snålhet är korkad och kontraproduktiv

Riksdagens snålhet är korkad och kontraproduktiv

KOMMENTAR. Riksdagsförvaltningen tar betalt för att lämna ut allmänna handlingar. Det är kontraproduktivt då det kostar mer än det smakar. Det är korkat därför att det begränsar insynen i riksdagen, skriver Altingets chefredaktör Mattias Croneborg.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Omfattande åtgärdspaket för UD

KORTNYTT. Utrikesdepartementet, UD, tar fram ett genomgripande åtgärdspaket på hur de ska arbeta med hanteringen av allmänna handlingar. Rättschefen pekar på en rad områden som måste åtgärdas. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Regeringen överväger förskottsbetalning för allmän handling

FÖRVALTNING. Det uppmärksammade Kalmar-fallet ger avtryck i offentlighetsprincipen. Förslaget om att myndigheter ska få rätt att ta betalt i förväg för att lämna ut allmänna handlingar går nu vidare och skickas ut på remiss.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"