Offentlighetsprincipen


Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring

Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring

DEBATT. Syftet med offentlighetsprincipen är att kunna granska myndigheter och deras agerande. Om de nu själva kan avgöra hur de ska få bli granskade genom att ta bort offentliga handlingar straffritt så upphör offentlighetsprincipen att fungera, skriver Lucas Ljungberg, Moderata studenter.

Myndigheter ska spara fler handlingar i coronakrisen – men sker det?

Myndigheter ska spara fler handlingar i coronakrisen – men sker det?

ARKIVERING. Sedan slutet av april gäller särskilda rekommendationer till statliga myndigheter om att dokumentera och bevara mer i coronakrisen, även sådant som normalt inte klassas som allmän handling. Ändå ser vi avslöjanden där myndigheter raderar mejl eller försvårar insyn. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"