Äldreomsorg


KD: Ingen företrädde äldreomsorgen i januaripartiernas förhandlingsrum

KD: Ingen företrädde äldreomsorgen i januaripartiernas förhandlingsrum

DEBATT. Vårändringsbudgeten präglades av att januaripartierna försökte tvinga på varandra sina favoritreformer. Äldreomsorgen fick stå för fiolerna när överenskommelsen skulle finansieras, skriver Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson, som menar att det måste bli politikens huvudfokus kommande år.

Tre kommuner nobbade äldremiljarden

BEMANNING. Tre kommuner använde inte en enda krona av regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen, visar Socialstyrelsens uppföljning.

Regeringen sjösätter kvalitetsplan för äldre

ÄLDREOMSORG. Susanne Rolfner Suvanto blir utredare för den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen, samtidigt sjösätter regeringen satsningen på ökad bemanning.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"