Äldreomsorg


Tre kommuner nobbade äldremiljarden

BEMANNING. Tre kommuner använde inte en enda krona av regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen, visar Socialstyrelsens uppföljning.

Regeringen sjösätter kvalitetsplan för äldre

ÄLDREOMSORG. Susanne Rolfner Suvanto blir utredare för den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen, samtidigt sjösätter regeringen satsningen på ökad bemanning.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Höjd avgift för hemtjänst ska minska statens utgifter

ÄLDREOMSORG. En höjning av avgiften till hemtjänsten kan öka kommunernas intäkter med nära 150 miljoner kronor varje år, enligt ett lagförslag som regeringen förbereder. Men PRO är kritiskt.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"