Sjöfart


Transport till sjöss får nya regler

SJÖFART. Det finns mycket som talar för att Sverige ska införa modernare regler för godstransporter till sjöss, anser regeringen. En utredare får i uppgift att granska om Sverige ska ansluta sig till de så kallade Rotterdamreglerna.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Större kraft för att forsla bort vrak

SJÖFART. Möjligheterna att ta bort fartygsvrak som hotar sjösäkerhet och miljö ska stärkas. Samtidigt ska rederiernas ansvar för vraken bli tydligare.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"