Svenska samernas riksförbund


SSR:

SSR: "Förslaget stärker inte samernas rättigheter"

DEBATT. De nordiska staternas ambitioner att stärka det samiska självbestämmandet är ytterst begränsat – det framgår av förslaget till Nordisk samekonvention som nyligen lades fram. Svenska samernas riksförbund har beslutat att inte acceptera förslaget, skriver förbundsjurist Jenny Wik-Karlsson.