Åklagare


Åklagarregister öppnas för andra myndigheter

RÄTTSVÄSEN. Polisen och flera andra myndigheter ska lättare kunna söka i åklagarnas register. Det blir en effekt av den nya åklagardatalag som regeringen föreslår.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"