Polis


Polisforskare: Hur kunde det bli så fel? 

Polisforskare: Hur kunde det bli så fel? 

KRITIK. Micael Björk, forskare vid Göteborgs universitet, menar att Polisens omorganisation är misslyckad men säger samtidigt att det finns ljus i tunneln.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Fler åtgärder mot hatbrott mot politiker

KORTNYTT. Regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa insatser och åtgärder för politiskt motiverad brottslighet.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"