Terrorbekämpning


Trolle om extremistrapporten:

Trolle om extremistrapporten: "Mycket likt de grova kriminella gängen"

ORGANISERING. Varningen för högerextremism bekräftas i en ny rapport. CVE vill nu använda rapporten till att hjälpa tjänstemännen. Och att hoppa av extremistiska grupper kan bli enklare om det skapas ett nationellt program, bedömer Jonas Trolle, chef för CVE.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism

Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism

DEBATT. Det finns flera kunskapsluckor om våldsbejakande extremism. Bland annat när det gäller civilsamhällets roll som grogrund för ideologiska och religiösa strömningar med koppling till våldsbejakande extremism. Det skriver Anna Carlstedt.

Deltagande i terroristorganisation blir kriminellt

SÄKERHET. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har i dag gett Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, i uppdrag att lämna förslag om ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"