Terrorbekämpning


Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism

Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism

DEBATT. Det finns flera kunskapsluckor om våldsbejakande extremism. Bland annat när det gäller civilsamhällets roll som grogrund för ideologiska och religiösa strömningar med koppling till våldsbejakande extremism. Det skriver Anna Carlstedt.

Deltagande i terroristorganisation blir kriminellt

SÄKERHET. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har i dag gett Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, i uppdrag att lämna förslag om ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Trevande inledning om terrorbekämpning

FÖRHANDLINGAR. Det blev inga överenskommelser efter första mötet mellan regeringen och alliansen om hur Sverige ska förbättra skyddet mot terrorism.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"