Valmyndigheten


Extra val kan ske i april

KORTNYTT. Valmyndigheten har lämnat in sin rapport till Andreas Norlén om förutsättningarna för ett eventuellt extra val och rekommenderar att valdagen blir söndagen den 7 april. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Ingen ska behöva hamna i politiken mot sin vilja

VAL 2018. I höstens val ska det inte gå att bli invald i ett parti som man inte själv vill. Det är en av flera nyheter i höstens val.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"