Tullverket


Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

OMLOKALISERING. Civilminister Ardalan Shekarabis (S) omlokalisering får högt betyg av myndigheterna själva. Flyttlassen går som planerat och det är lätt för myndigheterna att hitta ny personal när de flyttar ut från Stockholm. 

Vassare verk för brottsbekämpning

FÖRVALTNING. Regeringen föreslår ändrade reglerna för Skatteverket och Tullverket. Förhoppningen är att det ska underlätta för de två myndigheternas brottsbekämpande arbete.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Dyrt slarva med tullpapper

IMPORT. All tullhantering i framtiden blir elektronisk samtidigt som alla förseningsavgifter höjs. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"