Transportstyrelsen


Miljöskäl bakom täta bilkontroller

BILAR. Miljöaspekten vägde tungt när regeringen beslutade att inte glesa ut tidsintervallen för kontrollbesiktning av fordon.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Olycksdatabas ska bli mer rättssäker

DATASKYDD. Transportstyrelsens olycksdatabas ska få ett nytt regelverk för personuppgifter. Det blir även mer uttryckligt vilka vårdgivare som har skyldighet att lämna statistik till registret.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"