Vård


Socialstyrelsen ska gå i bräschen för e-hälsa

VÅRD. Regeringen har gett Socialstyrelsen ett uppdrag om att fram en utbildning för förändrings- och utvecklingsarbete där e-hälsa är ett stöd.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Uteblivet helhetsgrepp på hjälpmedel

HJÄLPMEDEL. Regeringen har tillsatt en utredning om hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Målet är att öka likvärdigheten och minska skillnaderna över landet. Men den helhetssyn på frågan som Handikappförbunden har efterlyst uteblir.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"