Statens fastighetsverk


Statskontoret ger SFV råd på vägen

KORTNYTT. Det korruptionsförebyggande arbetet inom Statens fastighetsverk (SFV) har lämnat mycket att önska, enligt Statskontoret.. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"