Socialstyrelsen


Tre kommuner nobbade äldremiljarden

BEMANNING. Tre kommuner använde inte en enda krona av regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen, visar Socialstyrelsens uppföljning.

Socialstyrelsen ska gå i bräschen för e-hälsa

VÅRD. Regeringen har gett Socialstyrelsen ett uppdrag om att fram en utbildning för förändrings- och utvecklingsarbete där e-hälsa är ett stöd.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Försäkringskassan vill utreda tredje kön

KÖNSTILLHÖRIGHET. Försäkringskassan tycker att det är dags att regeringen utreder frågan om att införa ett tredje kön. Det framgår av myndighetens remissvar på en tidigare utredning.