Socialstyrelsen


Tre kommuner nobbade äldremiljarden

BEMANNING. Tre kommuner använde inte en enda krona av regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen, visar Socialstyrelsens uppföljning.

Socialstyrelsen ska gå i bräschen för e-hälsa

VÅRD. Regeringen har gett Socialstyrelsen ett uppdrag om att fram en utbildning för förändrings- och utvecklingsarbete där e-hälsa är ett stöd.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"