Sida


Nytt nav ska förenkla för myndigheter

Nytt nav ska förenkla för myndigheter

BISTÅND. Ett nytt myndighetsnav ska göra det lättare för Sida att samarbeta med andra myndigheter. Syftet är att förenkla så att myndigheter ska kunna bidra mer i utvecklingsarbetet.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Sidas flytt: Hyran kan fördubblas till 78 miljoner

KORTNYTT. Sidas konsekvensanalys över den planerade flytten från Östermalm till Botkyrka visar att hyran kan öka med 40 miljoner kronor från den nuvarande hyran på 38 miljoner kronor, skriver Omvärlden.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"