Sida


Sidas flytt: Hyran kan fördubblas till 78 miljoner

KORTNYTT. Sidas konsekvensanalys över den planerade flytten från Östermalm till Botkyrka visar att hyran kan öka med 40 miljoner kronor från den nuvarande hyran på 38 miljoner kronor, skriver Omvärlden.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Dyr flytt av Sida dröjer flera år

Dyr flytt av Sida dröjer flera år

OMLOKALISERING. Regeringen har beslutat att ett 20-tal myndigheter, helt eller delvis, ska flytta ut från Stockholm. Många flyttlass är på väg eller är avklarade. Men det gäller inte Sida. Först 2022 bär det av till Botkyrka.