Riksgäldskontoret


Riksgälden spår fortsatt stark ekonomi

KORTNYTT. Fortsatt stark svensk ekonomi och växande budgetöverskott, så lyder Riksgäldens senaste prognos.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Hälften av svenskarna känner till pengaskydd

BANK. Drygt hälften av svenskarna känner till att deras sparpengar på banken är skyddade genom den statliga insättningsgarantin, visar en undersökning. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Ägare får betala för banker i kris

EKONOMI. Riksgäldskontoret ska kunna stabilisera eller rekonstruera krisande banker och ägare istället för att staten ska ta den ekonomiska smällen vid en eventuell kris. Det blir några av effekterna när EU:s krishanteringsdirektiv nu genomförs i Sverige efter ett riksdagsbeslut.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"