Riksgäldskontoret


Så är coronaläget på myndigheterna

Så är coronaläget på myndigheterna

LÄGESBILD. På Riksbanken är en av de högsta cheferna smittad av coronaviruset och på Skatteverket arbetar 97 anställda hemifrån. Altinget har kartlagt hur 13 statliga myndigheter hanterar coronaviruset.

Riksgälden spår fortsatt stark ekonomi

KORTNYTT. Fortsatt stark svensk ekonomi och växande budgetöverskott, så lyder Riksgäldens senaste prognos.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Hälften av svenskarna känner till pengaskydd

BANK. Drygt hälften av svenskarna känner till att deras sparpengar på banken är skyddade genom den statliga insättningsgarantin, visar en undersökning. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"