Riksarkivet


Myndigheter ska spara fler handlingar i coronakrisen – men sker det?

Myndigheter ska spara fler handlingar i coronakrisen – men sker det?

ARKIVERING. Sedan slutet av april gäller särskilda rekommendationer till statliga myndigheter om att dokumentera och bevara mer i coronakrisen, även sådant som normalt inte klassas som allmän handling. Ändå ser vi avslöjanden där myndigheter raderar mejl eller försvårar insyn. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Slarv i myndigheters årsredovisning

Slarv i myndigheters årsredovisning

BRISTER. Bland myndigheterna vars årsredovisningar i år får kritik av Riksrevisionen finns bland andra Riksarkivet som glömt en balanspost på 60 miljoner och Siun som missade inlämningstiden. För en del brister tycks slarvfel ligga bakom.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"