Presstödsnämnden


Svårare att trixa till sig presstöd

MEDIER. Regeringen vill göra det lättare att komma åt missbruk med presstöd. Det framgår av den proposition som nu har lagts fram.  

Snabbspår för dagstidningar i kris

MEDIER. Det finns inte tillräckligt med tidningar som uppfyller dagens regler för presstöd. Pengarna går tillbaka till statskassan samtidigt som lokaltidningar läggs ned eller bantar sina bevakningsområden. Därför vill kulturministern snabbändra flera regler.

Nytt presstöd ska gagna samer och funktionsnedsatta

Nytt presstöd ska gagna samer och funktionsnedsatta

MEDIER. Kulturminister Alice Bah Kuhnke tillsätter en utredning som ska mejsla fram en ny politik för att gynna en mångfald på mediemarknaden efter att dagens presstödsregler försvinner. Särskild tyngd läggs vid behoven för samer och funktionsnedsatta.