Post- och telestyrelsen


PTS får ny generaldirektör

UTNÄMNING. Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom ska leda Post- och Telestyrelsen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Brevbärare ska inte tipsa om knark i brev

POSTEN. Länsstyrelser, polis och åklagare vill att brevbärare och postombud ska lämna tips om misstänkta drogförsändelser. Men postutredningen anser att den personliga integriteten för sändare och mottagare väger tyngre.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"