LO


LO-ekonom och Tiden: Krävs en mer positiv syn på skatter

LO-ekonom och Tiden: Krävs en mer positiv syn på skatter

DEBATT. Skattedebatten handlar i stor utsträckning om ekonomiska egenintressen som kläs i termer av samhällsnytta. Skatter är inte skadliga, de gör tvärtom väldigt mycket nytta, skriver LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström och Tidens Ann-Marie Lindgren.

Rayman: Jaja, las-uppgörelse – men vad betyder det för L?

Rayman: Jaja, las-uppgörelse – men vad betyder det för L?

ANALYS. Den utvidgade las-uppgörelsen kan ses på två sätt. Ett är att LO indirekt har fått in två tämligen stora fötter innanför dörren i regeringens arbete med frågan. Ett annat är att splittringen inom LO fortgår. Tuffast är dock beskedet för Liberalerna. 

LO byter bank

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"