Riksdagsförvaltningen


Riksdagens snålhet är korkad och kontraproduktiv

Riksdagens snålhet är korkad och kontraproduktiv

KOMMENTAR. Riksdagsförvaltningen tar betalt för att lämna ut allmänna handlingar. Det är kontraproduktivt då det kostar mer än det smakar. Det är korkat därför att det begränsar insynen i riksdagen, skriver Altingets chefredaktör Mattias Croneborg.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

40 anställda sjuka på riksdagen – misstänker mögel

KORTNYTT. Omkring 40 anställda på riksdagen uppger att de har drabbats av problem luftvägarna samt torra och kliande ögon. Nu undersöks det om det kan bero på mögelskador som upptäckts i lokalen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Riksdagsarbete presenteras i digitalt format

KORTNYTT. Över tre miljoner sidor och 450 års riksdagsarbete finns nu publicerat på nätet. Riksdagsförvaltningen presenterar tillsammans med Kungliga Biblioteket sökbar riksdagshistoria. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"