Pension


Kommunal pensionsskuld ska upp på bordet

Kommunal pensionsskuld ska upp på bordet

REDOVISNING. Kommunernas redovisning av pensionsskulden ska bli enklare att förstå för medborgare och politiker, enligt ett utredningsförslag. Förslaget tas emot med öppna armar av Dan Brännström, vd för revisorernas branschorganisation FAR.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Pensionsbesked förskönar framtiden

PROGNOSMISS. En undersökning från Inspektionen för socialförsäkringen visar att det orange kuvertet i slutet av arbetslivet ofta överskattar hur stor pensionen blir.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"