Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Dan Eliasson avgår som rikspolischef

Dan Eliasson avgår som rikspolischef

CHEFSBYTE. Rikspolischefen lämnar för att i stället bli ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ungdomar underskattar behovet av krisförberedelse

KORTNYTT. MSB:s årliga undersökning bland Sveriges artonåringar visar att en majoritet tror att de behöver klara sig utan offentlig hjälp i maximalt två dygn. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"