Myndigheten för kulturanalys


All personal slutar inför myndighetsflytt

KORTNYTT. Regeringen beslutade för ett år sedan att flytta Myndigheten för kulturanalys till Göteborg. Endast en person kommer följa med flytten, resten har sagt upp sig.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

OMLOKALISERING. Civilminister Ardalan Shekarabis (S) omlokalisering får högt betyg av myndigheterna själva. Flyttlassen går som planerat och det är lätt för myndigheterna att hitta ny personal när de flyttar ut från Stockholm. 

Inga anställda flyttar med till Göteborg

KORTNYTT. I princip hela personalstyrkan måste ersättas när Myndigheten för kulturanalys omlokaliseras till Göteborg. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"