Omsorg


Här är Socialdemokraternas förslag för välfärden

KORTNYTT. Motverka ofrivillig ensamhet med omsorgskontakt i hemtjänsten, satsa på idrott för äldre och arbeta nära folkrörelserna - Så lyder Socialdemokraternas tryghetspaket för äldre. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Större möjlighet ge fullmakt inför framtiden

OMSORG. Framtidsfullmakter ska införas, föreslår regeringen. Det innebär att man i förväg kan utse en person som tar hand om ekonomin den dag man själv inte klarar det, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
SSR: Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

SSR: Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

DEBATT. Slopat krav på socionomexamen är inte ett svar på flykten från socialsekreteraryrket. Satsa istället på övergångsbestämmelser för de som har högskoleexamen och mångårig erfarenhet av arbete i den sociala barn- och ungdomsvården, skriver Akademikerförbundet SSR.