Omsorg


Här är Socialdemokraternas förslag för välfärden

KORTNYTT. Motverka ofrivillig ensamhet med omsorgskontakt i hemtjänsten, satsa på idrott för äldre och arbeta nära folkrörelserna - Så lyder Socialdemokraternas tryghetspaket för äldre. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Regeringen: Kartläggning behövs av försvunna flyktingbarn

OMSORG. Kunskapen om de ensamkommande flyktingbarn som försvinner under asylprocessen är bristfällig, anser regeringen. Länsstyrelserna får därför i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Länsstyrelsen kan få ansvar för utsatta EU-migranter

Länsstyrelsen kan få ansvar för utsatta EU-migranter

OMSORG. Kommuner och myndigheter bör bli bättre på att följa befintlig lagstiftning och länsstyrelserna föreslås ta över samordningsansvaret. Men inga nya lagändringar föreslogs av den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"