Näringsliv


Slopat danstillstånd dröjer

Slopat danstillstånd dröjer

RÄTTSVÄSEN. En enig riksdag vill slopa danstillståndet. Men regeringen dröjer med ett skarpt förslag, först ska saken utredas.

Transport till sjöss får nya regler

SJÖFART. Det finns mycket som talar för att Sverige ska införa modernare regler för godstransporter till sjöss, anser regeringen. En utredare får i uppgift att granska om Sverige ska ansluta sig till de så kallade Rotterdamreglerna.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Oppositionen stoppar regeringens planer om könskvotering

Oppositionen stoppar regeringens planer om könskvotering

NÄRINGSLIV. Oppositionen säger nej till att könskvotera bolagsstyrelser för att uppnå att minst 40 procent av ledamöterna är kvinnor. Tuve Skånberg, KD, välkomnar att regeringen nu drar tillbaka förslaget.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"