Lantmäteriet


Kommuner kan göra lokala kopior av register

IT. För att kunna uppdatera lägenhetsregistret vill regeringen ge kommunerna digital access till uppgifter från registret. Datainspektionen, DI, varnar för kommunala kopior av registret som kan hota den personliga integriteten. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"