Lagrådet


Regeringen får KU-kritik för lagrådskritik

Regeringen får KU-kritik för lagrådskritik

GRANSKNING. Konstitutionsutskottet har granskat regeringens administrativa arbete. Utskottet ser allvarligt på att andelen lagförslag som avstyrks eller allvarligt ifrågasätts av Lagrådet ökar.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

JURIDIK. Regeringen vill säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården med en privat sjukförsäkring. Men Lagrådets experter anser att regeringen inte lyckas visa att lagen behövs och anser att lagförslaget ska dras tillbaka.

Med tvekan godkänt för skärpt flyktinglag

MIGRATION. Regeringen får klartecken från Lagrådet för sina planer att strama åt möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Men juristerna har flera invändningar mot förslaget.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"