Miljö


C: Fasa ut engångsartiklar i plast

KORTNYTT. Engångsartiklar i plast ska fasas ut för att minska nedskräpning, föreslår Centerpartiet. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Forskningspengar till klimat och sjukvård

BUDGET. Regeringen vill öka forskningsanslagen inom det som man kallar stora samhällsutmaningar. Det är hälsa och livsvetenskap, klimat, digitalisering, och hållbart samhällsbyggande.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"